proposition

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
arvostelma (Filosofia)


1. lauseen psykologinen vastine, mielessä tapahtuva subjektin ja predikaatin yhdistäminen
2. edellisen ääneen lausuttu vastine eli väiteclause (Language Technology)

Toisiinsa liittyvistäsananmuodoista koostuva yksikkö, jossa tyypillisesti on yksifiniittiverbi (eli predikaatti) ja siihen mahdollisesti liittyviänominaalisia jäseniä.propositio (Kirjallisuudentutkimus)

väite, esitys; myös teoksen alussa tai alkupuolella oleva jakso, jossa kertoja määrittelee teemansa tai tavoitteensa ja johdattelee teoksen keskeiseen sisaltöönpropositio (Filosofia)

lauseen tai muun merkin ilmaisema sisältö tai merkitys siten, että joko lauseella tai propositiolla voidaan ajatella olevan totuusarvopropositio (Kielitiede)

lauseen merkityssisältö eli se mitä lause sanoo maailmastaproposition (Språkvetenskap)propositios (Terminologiako bankos)
Kieliopillinen koodaus (ruotsi)

Sanaluokka substantiivi
Suku
Alkuperä


Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka substantiivi
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.01.2021: Nimitys:proposition. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:proposition.)