Kirjallisuudentutkimus:kertomus

  Tieteen termipankista

  kertomus

  kertomus
  Määritelmä

  1) tapahtumasarja kerrottuna jollakin representaation välineellä
  2) tarinamaailman rakentamista ja tapahtumien hahmottamista juonelliseksi jatkumoksi vuorovaikutuksessa todellisuuden tai tekstin kanssa

  Selite

  Kertomus-sanalla viitataan tavallisesti sekä suullisesti kerrottuun tarinaan että kirjallisuuden lajeihin, joissa keskeistä on tarinan kertominen (eepos, draama, romaani, novelli jne.). Tässä merkityksessä sitä on suomessa käytetty tarinan synonyyminä. 1900-luvun jälkipuolella kehittyneessä kertomustutkimuksessa kertomus (engl. narrative, ransk. récit) on määritelty suppeammin tapahtumasarjan (tarinan; story, histoire) kertomiseksi (narration) jonkin tekstin (sanallisen, kuvallisen, elokuvallisen, viittomakielisen jne.) välityksellä.

  Kertomus on viime vuosikymmeninä laajentunut monitieteiseksi käsitteeksi, jolla tarkoitetaan erilaisia kertovia esityksiä puheen ja kirjallisuuden ulkopuolella (kuten taideteoksia tai journalismia) ja erilaisista empiirisistä lähdemateriaaleista kuten historiallisista dokumenteista tai haastatteluaineistosta konstruoituja tapahtumasarjoja. Kognitiivisesti suuntautuneessa kertomustutkimuksessa kertomusta ajatellaan älykkyyden muodoksi, kyvyksi jäsentää tai kuvitella todellisuutta jollekulle merkityksellisinä tapahtumasarjoina (ks. kerronnallistaminen).

  Erikieliset vastineet

  narrativeenglanti (English)
  storyenglanti (English)
  taleenglanti (English)
  raccontoitalia (italiano)
  storiaitalia (italiano)
  histoireranska (français)
  récitranska (français)
  berättelseruotsi (svenska)
  Erzählungsaksa (Deutsch)
  Geschichtesaksa (Deutsch)
  povestvenäjä (русский)
  rasskazvenäjä (русский)
  jutustusviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003, IkonenT2010, LHN

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:kertomus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kertomus.)