Kirjallisuudentutkimus:ironia

  Tieteen termipankista

  ironia

  ironia
  Määritelmä epäsuora iva, joka rakentuu sanotun ja puhujan todellisten tarkoitusperien ristiriidalle
  Selite

  Ironia on tunnettu retorisena keinona jo antiikista asti. Platonin dialogeissa Sokrates ottaa ironikon roolin teeskentelemällä ensin tietämätöntä mutta johdattamalla keskustelukumppaninsa lopulta paljastamaan oman tietämättömyytensä.
  Renessanssin aikana ironiasta tuli retoriikan tehokeino, jonka avulla voitiin tarkoittaa toista kuin mitä sanotiin. Romantiikassa ironia korostui jälleen subjektin itseään vähättelevänä asenteena, taiteilijan toisaalta epäilevänä kriittisenä ja toisaalta ylemmyydentuntoisena suhtautumisena omiin aikaansaannoksiinsa. Erityisesti saksalaiset romantikot kuten Friedrich Schlegel ja Heinrich Heine katsoivat, että tällainen ironinen kritiikki oli taiteen välttämätön edellytys.

  Ironia voidaan myös ymmärtää, kuten romantiikan aikana ja myöhemmin uuskritiikissä, poeettiseksi periaatteeksi, jossa kielen avulla voidaan sekä esittää totuuksia että saattaa ne suhteellisiksi. Uuskriitikot Cleanth Brooks I. A. Richards ja Robert Penn Warren ovat korostaneet, että todella hyvässä runossa hyödynnetään ironian menetelmää; ts. tiedostetaan uskomusten tai väittämien todennäköisesti herättämät vastaväitteet ja totuuden suhteellisuus. Milan Kundera esittää kirjassaan L'Art du roman (1986, Romaanin taide), että nimenomaan romaani on ironian taidetta. Hänen mukaansa ironia ärsyttää ennen kaikkea siksi, että se riistää varmuuden paljastamalla maailman kaikessa moniselitteisyydessään.

  Koska ironia on keino paljastaa todellinen mielipide epäsuorasti se on tyypillinen satiireissa.
  Lisätiedot Kreikan eironeia=teeskentely, ivallisuus

  Erikieliset vastineet

  ironyenglanti (English)
  ironíaespanja (español)
  ironiaitalia (italiano)
  ironialatina (Latina)
  ironieranska (français)
  ironiruotsi (svenska)
  Ironiesaksa (Deutsch)
  ironijavenäjä (русский)
  irooniaviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003, OjalaA

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:ironia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:ironia.)