Kirjallisuudentutkimus:trooppi

  Tieteen termipankista

  trooppi | kielikuva

  trooppi
  kielikuva
  Määritelmä retorinen keino, jossa kieltä käytetään kuvaannollisesti eli kirjaimellisesta merkityksestä poikkeavalla tavalla
  Selite Trooppeihin kuuluvat esim. metafora, metonymia, synekdokee, antiteesi ja ironia.

  Erikieliset vastineet

  tropeenglanti (English)
  troperanska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.4.2024: Kirjallisuudentutkimus:trooppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:trooppi.)