Kirjallisuudentutkimus:autonomiateoria

  Tieteen termipankista

  autonomiateoria

  autonomiateoria
  Selite Oppi sanataiteen itsenäisestä olemassaolosta; uuskritiikin keskeinen näkemys, jonka mukaan sanataideteos on omalakinen yhteiskunnallisesta ja psykologisesta taustastaan riippumaton luomus. Taustan tutkimus katsotiin uuskritiikin piirissä tarpeettomaksi, jopa vahingolliseksi. Autonomiateoriaa aesseekokoelmassaan The Sacred Wood (1920) kehitelleen T. S. Eliotin mielestä sanataideteosta tulee tarkastella erillään sen historiasta ja taiteilijan persoonasta.
  Lisätiedot Kreikan autonomia=riippumattomuus,itsemääräämisoikeus

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.5.2024: Kirjallisuudentutkimus:autonomiateoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:autonomiateoria.)