Kirjallisuudentutkimus:objektiivinen korrelaatti

  Tieteen termipankista

  objektiivinen korrelaatti

  objektiivinen korrelaatti (vanhentunut)
  Määritelmä esine, tilanne, henkilö, symboli, kuva tai tapahtumakulku, joka antaa muodon kirjailijan taiteessaan ilmaisemalle tunteelle ja herättää vastaanottajassa vastaavan tunteen
  Selite

  Yhdysvaltalaissyntyinen runoilija ja kriitikko T. S. Eliot (1888-1965) teki käsitteen "objektiivinen korrelaatti" tunnetuksi esseessään "Hamlet and His Problems" (1919). Eliotin mielestä runous ei ole tunteiden ilmaisua vaan niiden synnyttämistä. Runoilijan subjektiiviset asenteet ja tunteet toimivat katalyytteinä: ne ovat prosessille välttämättömiä, mutta eivät osallistu sen lopputulokseen. Tekstin objektiiviset tosiseikat (kuvat, tilanteet, tapahtumat) ovat tietyn tunteen formula: kun ne annetaan, herätetään tunne lukijassa.

  Termi objektiivinen korrelaatti ilmentää Eliotin pyrkimystä tarkkoihin ja lopullisiin runokuviin, jotka eivät ole emotiivista kieltä mutta herättävät lukijassa emootioita. Parhaimmillaan runous "objektivoi" tunteet ilmaisten ne epäsuorasti, jolloin runotekstistä tulee tunteen "objektiivinen korrelaatti". Eliotin ajattelua lienee inspiroinut Ezra Poundin ja muiden imagistien ohjelma samansuuntaisine ideoineen. Poundille sanataide on eräänlaista "objektiivista mielikuvitusta" tai "inspiroitunutta matematiikkaa", joka välittää lukijalle analogioita tai yhtälöitä (equations) inhimillisistä tunteista.

  Eliotin näkemykset ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Mm. Susanne Langer on teoksessaan Mind: An Essay on Human Feeling (1967, 1972) kritisoinut Eliotia siitä, että tämä sekoittaa taideteoksessa ilmaistun tunteen niihin tunteisiin, joita teos herättää vastaanottajassa. Taideteos on tosin tunnetta, jolle on annettu muoto, mutta teos voidaan kokea monin eri tavoin. Sitä paitsi tietty emootio (kuten sääli tai kauhu) voidaan tuottaa lukuisilla eri tavoilla, ei vain esimerkiksi yhdellä tietyllä runokuvalla.
  Lisätiedot Käsite on peräisin yhdysvaltalaisen taidemaalarin Washington Allstonin teoksesta Lectures on Art (1850).

  Erikieliset vastineet

  objective correlativeenglanti (English)
  corrélative objectiveranska (français)
  objektivt korrelatruotsi (svenska)
  objektives Korrelatsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003, OjalaA

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.5.2024: Kirjallisuudentutkimus:objektiivinen korrelaatti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:objektiivinen korrelaatti.)