Kirjallisuudentutkimus:affektiharha

  Tieteen termipankista

  affektiharha

  affektiharha
  Määritelmä uuskritiikin vastustama lukemisen malli, jossa kaunokirjallisessa teoksessa kuvatut tunteet ja teoksen aikaansaama psykologinen vaikutus sekoittuvat keskenään
  Selite Yhdysvaltalaisten W. K. Wimsattin ja Monroe C. Beardsleyn artikkelissaan "The Affective Fallacy" (1949) - ilm. myös Wimsattin teoksessa The Verbal Icon (1954) - käyttöön ottama käsite. Heidän mukaansa affektiharhassa runo sekoitetaan runon vaikutuksiin lukijassa. Wimsattin ja Beardsleyn mielestä sanataideteoksen lukijassa aiheuttamien tunnereaktioiden ei tule kuulua kirjallisuudentutkimuksen piiriin; näin ajatellen esim. Aristoteleen katharsis-teoria edustaa affektiharhaa. Wimsatt ja Beardsley varoittavat impressionistisen kritiikin vaaroista ja katsovat uuskriittiseen tapaan, että tutkijan tulee paneutua tekstiin, ja vain siihen. Teoksessaan Literary Essays (1956) David Daiches kritisoi näkemystä todeten, että affektiivisuus on välttämätöntä jotta pätevä lukija voisi välttää sen ontologisen harhan, jonka mukaan taideteos muka täyttää tarkoituksensa ja saavuttaa arvonsa pelkällä olemisellaan.
  Lisätiedot Englannin fallacy=virhepäätelmä, affective=tunteita herättävä

  Erikieliset vastineet

  affective fallacyenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:affektiharha. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:affektiharha.)