Kirjallisuudentutkimus:Prahan koulukunta

  Tieteen termipankista

  Prahan koulukunta

  Prahan koulukunta
  Selite

  Ferdinand de Saussuren (1857-1913) ajatuksista sekä venäläisestä formalismista ja futurismista vaikutteita saanut Prahan yliopiston yhteydessä toiminut strukturalistisen kielitieteen ja semioottisen poetiikan piiri, jonka Vilém Mathesius perusti Roman Jakobsonin, Bohuslav Havránekin, Bohumil Trnkan ja Jan Rypkan kanssa 1926. Prahan piiri kehittyi nopeasti kansainväliseksi verkostoksi, johon kuului noin 50 jäsentä, joukossa tšekki Jan Mukařovský ja venäläiset Viktor Šklovski ja Boris Eichenbaum. 1930-luvulla mukaan liittyivät esim. René Wellek, Felix Vodička ja Josef Vachek.

  Säännöllisesti järjestetyissä kokouksissa käsiteltiin paitsi teoreettisen kielitieteen myös poetiikan kysymyksiä. Kansainvälinen tutkimussarja Travaux de Cercle linguistique de Prague (TCLP) käsittää kahdeksan nidettä (1929-39) jäsenten ja "kanssamatkustajien" englannin-, ranskan- ja saksankielisiä kirjoituksia. Vuonna 1935 perustettiin tšekinkielinen aikakauslehti Slovo a slovesnost (Sana ja sanataide). Kun natsit sulkivat tšekkiläiset yliopistot marraskuussa 1939, Prahan piirin jäsenet jatkoivat kokoontumisiaan yksityisoloissa. Julkinen toiminta alkoi jälleen 1945; seuraavat kolme vuotta olivat piirin produktiivisinta aikaa.

  Prahan koulukunta korosti merkkijärjestelmien monifunktionaalisuutta. Kaikkien merkkien katsottiin toteuttavan käyttäjiensä tiettyjä tarpeita. Erityistä huomiota kohdistettiin esteettiseen funktioon. Koulukunnan mukaan taiteen luomisessa on kysymys perustavanlaatuisesta inhimillisten tarpeiden ilmentämisestä. Poetiikan ja kirjallisuushistorian yhteyksiä tähdennettiin; tutkittiin sekä kirjallisuuden tuottamista, kirjallisten rakenteiden historiaa että vastaanoton historiaa. Etenkin Vodička loi perusteita reseptiohistorialliselle tarkastelulle. Mukařovský kiinnitti huomiota mm. aktuaalistamisen eli kohosteisuuden ongelmaan.

  Erikieliset vastineet

  Prague linguistic circleenglanti (English)
  Prague schoolenglanti (English)
  Cercle linguistique de Pragueranska (français)
  L'Ecole de Pragueranska (français)
  Pragskolanruotsi (svenska)
  Prager Linguistischer Kreissaksa (Deutsch)
  Prager Schulesaksa (Deutsch)
  Pražki lingvistišeski kružokvenäjä (русский)
  Praha lingvistikaringiviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:Prahan koulukunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:Prahan koulukunta.)