Kirjallisuudentutkimus:venäläinen formalismi

  Tieteen termipankista

  venäläinen formalismi

  venäläinen formalismi
  Selite

  Moskovassa ja Pietarissa vuoden 1915 paikkeilla muodostunut, 1920-luvun lopulle saakka aktiivisesti vaikuttanut kieli- ja kirjallisuustieteellinen suuntaus, jolla oli yhteyksiä myös futurismiin. Venäläisessä formalismissa oli kaksi päähaaraa, pietarilainen ja moskovalainen. Kirjailijana, kriitikkona ja kirjallisuudentutkijana toiminut Viktor Šklovski (1893-1984) perusti vuonna 1916 pietarilaisryhmän OPOJAZ, jonka nimi tulee sanoista Obshtshestvo izutshenija poetitsheskogo jazyka, poeettisen kielen tutkimuksen seura. Vuonna 1915 muodostuneen Moskovan kielitieteellisen piirin johtava hahmo oli kielitieteilijä ja kirjallisuudentutkija Roman Jakobson. Muita keskeisiä formalisteja olivat Juri Tynjanov, Boris Eichenbaum, Vladimir Propp, Osip Brink, Boris Tomaševski ja Viktor Žirmunski. Muista ryhmistä erillään oli nk. Bahtinin piiri, johon kuuluivat kriitikkona ja kirjallisuudentutkijana toimineen Mihail Bahtinin (1895-1975) ohella Pavel Medvedev ja Valentin Volosinov.

  Formalistien käyttöön ottamat puhekielen tutkimuksen metodit ja heidän funktionaalinen poetiikkansa ovat vaikuttaneet suuresti moderniin kielitieteeseen, strukturalismiin ja semiotiikkaan. Formalismilla on yhtymäkohtia myös uuskritiikin kanssa, vaikka suuntausten välillä ei suoraa vaikutussuhdetta olekaan.

  Formalisteilta on peräisin esimerkiksi idea kirjallisuudellisuudesta eli niistä kielellisistä piirteistä, jotka ovat olennaisia kaunokirjallisuudelle, oudontaminen poeettisena tehokeinona sekä kertomustutkimuksessa paljon sovellettu erottelu tarinamateriaaliin (fabula) ja sitä jäsentävään juoneen (sjuzhet). Formalistit korostivat kirjallisuutta omalakisena ja autonomisena järjestelmänä ja jättivät teosten aatteellisen sisällön vähemmälle huomiolle, mikä herätti marxilaisesti suuntautuneissa tutkijoissa ärtymystä. Formalistit joutuivatkin 1920-luvun lopulla Stalinin hallinnon vaimentamiksi, ja osa heistä pakeni ulkomaille.

  Suomessa kirjailija Henry Parland (1908-30) esitteli ensimmäisenä formalistien teorioita. Koska moderni semiotiikka kasvoi formalismista, Parlandia on pidetty suomalaisen semiotiikan pioneerina.

  Erikieliset vastineet

  Russian formalismenglanti (English)
  ryskformalism (luo nimityssivu)ruotsi (svenska)
  formale Schule (luo nimityssivu)saksa (Deutsch)
  russischer Formalismussaksa (Deutsch)
  formal'naja školavenäjä (русский)
  vene formalism (luo nimityssivu)viro (eesti)
  vene vormikoolkond (luo nimityssivu)viro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.2.2024: Kirjallisuudentutkimus:venäläinen formalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:venäläinen formalismi.)