Kielitiede:synonyymi

  Tieteen termipankista

  synonyymi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  synonyymi
  Määritelmä toisen tai useamman sanan kanssa samamerkityksinen sana
  Selite Täydellisillä synonyymeilla on sama denotaatio ja ne ovat periaatteessa kaikissa konteksteissa vaihtoehtoisia, esimerkiksi suomessa sanat asti ja saakka. Toisaalta synonymia ei merkitse välttämättä täyttä ekvivalenssia etenkään kieltenvälisesti. Esimerkiksi englannin pronominille they ei löydy suomen kielestä täydellistä synonyymia, vaan sitä vastaavat pronominit ne ja he.

  Erikieliset vastineet

  synonyymosSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, KarlssonF2004, JK2009, KoivistoV2013, JakobsonR1987

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Kielitiede:synonyymi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:synonyymi.)