Kielitiede:synonymia

  Tieteen termipankista

  synonymia | samanmerkityksisyys

  synonymia
  samanmerkityksisyys
  Määritelmä kahden tai useamman muodoltaan erilaisen lekseemin samamerkityksisyys
  Selite Esimerkiksi nimitysten pikseli ja kuvapiste, norsu ja elefantti tai asti ja saakka välillä vallitsee synonymia. Ne viittaavat samaan tarkoitteeseen ja niillä on usein myös samanlaiset paradigmaattiset merkityssuhteet: täydellisinä synonyymeinä ne ovat vaihtoehtoisia samassa kontekstissa.
  Lisätiedot
  VISK2008 Synonymialla tarkoitetaan eri ilmausten samamerkityksisyyttä. Käytännössä vain harvat ilmausparit ovat keskenään täysin synonyymisia, ja usein puhutaankin lähisynonyymeistä.

  Erikieliset vastineet

  synonymyenglanti (English)
  stratégie de synonymieranska (français)(Käännöstiede)
  synonymieranska (français)
  synonymiruotsi (svenska)
  synonymstrategiruotsi (svenska)(Käännöstiede)
  Synonymiesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KarlssonF2004, MonAKO, KFT1993, KoivistoV2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Kielitiede:synonymia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:synonymia.)