Kielitiede:propositionaalinen

  Tieteen termipankista

  propositionaalinen

  propositionaalinen
  Määritelmä lauseen tai lausuman merkityssisältö, joka kertoo maailmasta puhetapahtuman ulkopuolella
  Selite Propositionaalinen väitelause (esimerkiksi Aurinko laskee aamulla) esittää kielenulkoisesta maailmasta asiaintilan, jonka totuudesta ja epätotuudesta voidaan keskustella. Lausumanindeksiset elementit, jotka kytkevät proposition puhetapahtuman aikaan, paikkaan tai persooniin (Laskeeko aurinko aamulla?; Aurinko laski siellä aamulla; Meidän aurinkomme laskee aamulla), eivät kuulu lausuman propositionaaliseen osaan.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Allwood&al1980, LarjavaaraMa2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Kielitiede:propositionaalinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:propositionaalinen.)