Kielitiede:polysemia

  Tieteen termipankista

  polysemia | monimerkityksisyys

  polysemia
  monimerkityksisyys
  Määritelmä sanan, morfeemin tai muun kielellisen yksikön esiintyminen useammassa kuin yhdessä merkityksessä
  Selite Polyseemisen sanan merkitykset tuntuvat eriytyneen käyttöyhteyksissään ja kuuluvan etymologisesti yhteen. Esimerkiksi verbillä tulla on useita lähekkäisiä merkityksiä konteksteissa tuli kotiin, tuli hyvin toimeen, tuli kipeäksi ja tuli sanoneeksi. Sanan skemaattisen kokonaismerkityksen määrittely on kuitenkin usein hankalaa ja abstraktia. Etenkin kognitiivisessa kielentutkimuksessa on ratkottu näitä kysymyksiä. Polysemian suhde merkityksen sumeuteen (vagueness) tai monitulkintaisuuteen, ambiguiteettiin, ei ole aina selvä ja näiden kriteerit vaihtelevat eri tutkimuksissa.

  Erikieliset vastineet

  polysemiaSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  polysemyenglanti (English)
  polysemiijapohjoissaame (davvisámegiella)
  polysémieranska (français)
  polysemiruotsi (svenska)
  Polysemiesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ELL, KFT1993, KarlssonF2004, LeinoP1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Kielitiede:polysemia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:polysemia.)