Kielitiede:omistuslause

  Tieteen termipankista

  omistuslause

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  omistuslause
  Määritelmä suomen kielen syntaktinen erikoislausetyyppi, joka ilmaisee omistusta
  Selite Omistuslauseen teemapaikalla on yleensä habitiiviadverbiaali, verbinä olla ja sen jäljessä nominatiivi-, partitiivi- tai akkusatiivisijainen substantiivilauseke: esim. Vaarilla on saari, Minulla on lapsia, Onneksi heillä on minut.
  VISK2008 Omistuslause on syntaktinen erikoislausetyyppi, joka on eksistentiaalilauseen kiteytynyt alatyyppi. Omistuslauseen teemapaikalla on paikallis-, yleensä adessiivisijainen ilmaus, sitä seuraa verbi olla sekä nominatiivi-, partitiivi- tai akkusatiivisijainen NP, esim. Minulla on uusi auto, Hänellä on rahaa, Meillä ei ole autoa, Minulla on sinut. (» § 895.)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.6.2024: Kielitiede:omistuslause. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:omistuslause.)