momentaano

    Tieteen termipankista

    Kieliopillinen koodaus (Suomen romanikieli)

    Sanaluokka adjektiivi
    Suku
    Alkuperä