Kielitiede:emfaasi

  Tieteen termipankista

  korostus | emfaasi

  korostus
  emfaasi
  Määritelmä mikä tahansa kielellinen keino (esimerkiksi konstruktio, sanajärjestys tai painotus), jonka avulla jokin puhunnan yksikkö saa tavallisuudesta poikkeavan prominenssin
  Selite Emfaasi voidaan aikaansaada prosodisin keinoin, esim. sm. sanapainon siirrolla kiitós, sanajärjestystä muuttamalla taikka erityisen emfaattisen lauserakenteen avulla, esim. ruots. det är det, som…, ransk. c’est … qui. Emfaasi on yksi fokusoinnin laji, jossa voi olla kyse pelkästään puhujan subjektiivisista valinnoista.

  Erikieliset vastineet

  emphasisenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, ELL, HakulinenA&KarlssonF1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Kielitiede:emfaasi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:emfaasi.)