Kielitiede:dependentti rakenne

  Tieteen termipankista

  dependentti rakenne

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  dependentti rakenne
  Määritelmä kielen rakenne, joka edellyttää toista rakennetta
  Selite Semanttinen valenssi kuvaa merkitysjäsennystä, jossa dependentin rakenteen merkitysjäsennys edellyttää osakseen toista rakennetta. Esimerkiksi lauseessa Kissa kiipeää puuhun verbi kiivetä edellyttää merkitysjäsennyksessään muuttujaa kissa ja kiintopistettä puuhun, samoin illatiivimuoto puuhun hahmottaa kohteen, joka edellyttää sinne johtavan väylän toteuttavaa rakennetta kissa kiipeää.

  Erikieliset vastineet

  dependent structureenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LangackerRW1987, LeinoP1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.6.2024: Kielitiede:dependentti rakenne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:dependentti rakenne.)