Kielitiede:autonominen rakenne

  Tieteen termipankista

  autonominen rakenne

  autonominen rakenne
  Määritelmä kielen rakenne, joka ei merkitysjäsennyksessään edellytä toista rakennetta
  Selite Monet oliot ovat tyypillisesti autonomisia rakenteita, relaatiot taas dependenttejä. Esimerkiksi lauseessa Kissa kiipeää puuhun. kissa on autonominen rakenne.

  Erikieliset vastineet

  autonomous structureenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LangackerRW1987, LeinoP1993

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Kielitiede:autonominen rakenne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:autonominen rakenne.)