Käännöstiede:kotouttaminen

  Tieteen termipankista

  kotouttaminen

  kotouttaminen
  Määritelmä kulttuurisidonnaisten piirteiden muuntaminen kohdekulttuuriin sopiviksi
  Selite Käännösstrategia, joka pyrkii häivyttämään lähtötekstistä kohdekulttuurille vieraat elementit muuttamalla ne kohdeyleisölle tutummaksi, vaikkapa muuttamalla tuotemerkit kotimaisiksi (esim. suklaapatukka Yorkie -> Tupla).
  Selite (en) pragmatic translation technique or strategy in which the translator gives priority to target-language fluency, minimizing the otherness of the original and e.g. adapting culture-bound items (compare foreignization) (Venuti 1995)

  Erikieliset vastineet

  cultural filteringenglanti (English)
  domesticationenglanti (English)
  naturalizing strategyenglanti (English)
  stratgie de domesticationranska (français)
  traduction acclimatationranska (français)
  transposition culturelleranska (français)
  domesticeringruotsi (svenska)
  hemtamningsstrategiruotsi (svenska)
  kulturell filtreringruotsi (svenska)
  närmande strategiruotsi (svenska)
  Einbürgerungsaksa (Deutsch)
  kulturelle Adaptationsaksa (Deutsch)
  одомашнивание (luo nimityssivu)venäjä (русский)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MonAKO, MundayJ2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Käännöstiede:kotouttaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:kotouttaminen.)