Historia:suunnitelmatalous

  Tieteen termipankista

  suunnitelmatalous

  suunnitelmatalous
  Määritelmä muun muassa entisessä Neuvostoliitossa käytössä ollut talousjärjestelmä, jossa valtio kehittää taloutta keskusjohtoisesti ennalta laadittujen suunnitelmien mukaan
  Selite Suunnitelmataloudessa tuotannon kehittäminen on alistettu tarkkaan, valtion ohjaamaan kokonaissuunnitelmaan, jolla ohjataan tuotantoa, kulutusta, tulonjakoa ja investointeja. Suunnitelmataloutta on toteutettu lähinnä sosialistisissa maissa, vaikka valtion osittaisella ohjailulla on pyritty vaikuttamaan talouden rakenteisiin myös markkinatalouteen perustuvissa kansantalouksissa. Neuvostoliitossa otettiin käyttöön ensimmäinen viisivuotissuunnitelma vuonna 1928. Suunnitelmatalouden ideologinen perusta on sosialismin opeissa. Suunnitelmatalouden kannattajien mukaan kapitalistisessa järjestelmässä vallitsevan anarkian vuoksi talouselämää on johdettava keskitetysti. Suunnitelmatalouden perusajatukset muistuttavat jossain määrin merkantilistisia oppeja sillä erotuksella, että niiden kehittelyssä on huomioitu taloudellisen kasvun odottaminen. Käytännössä toteutuneen maailmanhistorian valossa suunnitelmatalouden voidaan kuitenkin todeta johtaneen vapaata markkinataloutta hitaampaan talouskasvuun, mistä johtuneiden poliittisten mullistusten myötä useimmat 1900-luvulla suunnitelmataloutta soveltaneet maat ovat nyttemmin luopuneet siitä, vaikka esimerkiksi Pohjois-Koreassa sitä noudatetaan edelleen.

  Erikieliset vastineet

  planned economyenglanti (English)
  planekonomiruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HistSanak1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Historia:suunnitelmatalous. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:suunnitelmatalous.)