Historia:sosialismi

  Tieteen termipankista

  sosialismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  sosialismi
  Määritelmä työläisten aseman parantamiseen pyrkivä ja tuotantovälineiden yhteisomistusta suosiva vasemmistolainen poliittinen aatesuunta
  Selite Sosialismi poliittisena aatesuuntana kehittyi ja nousi suosioon 1800-luvulla aluksi ns. utopistisosialistien ja sittemmin ns. tieteellisen sosialismin ja kommunismin perustajina pidettyjen Karl Marxin ja Friedrich Engelsin työn myötä. Sosialismin historia on monin tavoin rinnakkaista työväenliikkeen historian kanssa, vaikka koko työväenliikkeessä on vaikuttanut myös monia muita poliittisia aatesuuntia ja vaikka sosialistisia aatteita on kannatettu laajastikin myös muissa yhteiskuntaryhmissä. Sosialistisia aatesuuntia on ollut historiassa monia, mutta periaatteessa niitä jaotellaan useimmiten akselilla sosialidemokratiasta kommunismiin. Myös anarkismia pidetään usein eräänlaisena sosialismin muotona. Valtiollisena ideologiana sosialismia on sen eri muodoissa noudatettu erityisesti 1900-luvulla kansandemokratioiksi kutsutuissa valtioissa, joista merkittävimmät ovat olleet keisarillisen Venäjän raunioille vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen perustettu ja vuonna 1991 puolestaan luhistunut Neuvostoliitto sekä vuoden 1949 vallankumouksessa perustettu Kiinan kansantasavalta. Viimeksi mainittu on virallisesti edelleenkin kommunistinen yksipuoluejärjestelmä, vaikka sen nykyinen yhteiskuntamalli ei olekaan enää monilta keskeisiltä osiltaan sosialistinen vaan kapitalistinen. Periaatteessa merkittäviäkin sosialistisia elementtejä sosialidemokraattisten ihanteiden ja politiikan muodossa on kuitenkin ollut myös monien länsieurooppalaisten valtioiden toteuttamassa politiikassa, esimerkkinä Ruotsin niin kutsuttu kansankoti, folkhemmet.

  Erikieliset vastineet

  socialismenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Historia:sosialismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:sosialismi.)