HistSanak1997

    Tieteen termipankista

    Anssi Halmesvirta, Jari Ojala, Heikki Roiko-Jokela & Kustaa H. J. Vilkuna, Historian sanakirja. Gummerus, Jyväskylä 1997.