Geologia:pohjaveden muodostumisalue

  Tieteen termipankista

  pohjaveden muodostumisalue

  pohjaveden muodostumisalue
  Määritelmä pohjavesialueen osa, jossa maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia ja jossa maaperä mahdollistaa veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi
  Selite

  Suomessa pohjaveden muodostumisalue liittyy käsitteenä yleensä aina pohjavesialueeseen.

  Pohjaveden muodostumisalue -termiä käytetään erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on akvifereja. Pohjaveden muodostumisalueella maaperän vertikaalinen läpäisevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välillä on vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyttä vastaava. Lisäksi muodostumisalueeseen lasketaan kuuluvaksi sellaiset kyseiseen akfiferiin välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialueet, jotka olennaisesti lisäävät muodostuvan pohjaveden määrää.
  Lisätiedot

  Käsitesivu pohjautuu osin muokaten Pohjavesitutkimusoppaan sanastoon (SuomenVesiyhdistys2005). Määritelmän kirjoittajat: Niko Putkinen ja Miikka Paalijärvi.

  Erikieliset vastineet julkaisusta TNC86; ks. myös European Union terminology.

  Erikieliset vastineet

  groundwater recharge areaenglanti (English)
  recharge areaenglanti (English)
  grundvattenbildningsområderuotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SuomenVesiyhdistys2005, TNC86

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Geologia:pohjaveden muodostumisalue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:pohjaveden muodostumisalue.)