Geologia:huokoisuus

  Tieteen termipankista

  huokoisuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  huokoisuus
  Määritelmä 1) maaperän hiukkasten ja rakeiden väliin jäävän tyhjän tilan (huokostilan) suhde maamassan kokonaistilavuuteen; 2) kallioperässä mineraali- ja/tai kivilajikappaleiden väliin jäävän tyhjän tilan ja/tai rakojen muodostaman tyhjän tilan suhde kallioperämassan kokonaistilavuuteen
  Selite Kallioperässä sedimenttikivissä voi esiintyä sekä mineraali- ja/tai kivilajikappaleiden väliin jäävän tyhjän tilan että rakojen muodostaman tyhjään tilan muodostamaa huokoisuutta. Tätä kutsutaan kaksoishuokoisuudeksi. Suomen kallioperässä yleisissä magma- ja metamorfisissa kivissä huokoisuus on pääosin rakoilun aiheuttamaa.
  Lisätiedot

  Käsitesivu pohjautuu Pohjavesitutkimusoppaan sanastoon (SuomenVesiyhdistys2005).

  Katso myös Ympäristötieteet:huokoisuus.

  Erikieliset vastineet

  porosityenglanti (English)
  porositetruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SuomenVesiyhdistys2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Geologia:huokoisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:huokoisuus.)