Geologia:sedimenttikivi

  Tieteen termipankista

  sedimenttikivi | sedimenttikivilaji

  sedimenttikivi
  sedimenttikivilaji
  Määritelmä sedimentin kovettuessa muodostunut kivi
  Selite

  Sedimenttikivet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: lietekivet, hiekkakivet ja konglomeraatit sekä karbonaattikivet.
  Kerrostumisprosessin ja sedimenttimateriaalin perusteella sedimenttikivet voidaan jakaa myös kolmeen ryhmään: 1) klastiset, 2) kemialliset ja 3) orgaaniset, biogeeniset ja biokemialliset. Klastisia sedimenttikiviä syntyy vanhemman kiviaineksen rapautuessa ja tämän sedimenttiaineksen uudelleen kerrostuessa ja kivettyessä diageneesin kautta. Esimerkki kemiallisen saostumisen kautta syntyneestä sedimenttikivestä on rautamuodostumat. Osa kalkkikivistä kuuluu orgaanisiin, biogeenisiin ja biokemiallisiin sedimenttikiviin.

  Näiden lisäksi pyroklastisia kiviä ja tuffiitteja voidaan käsitellä sedimenttikivien yhteydessä.

  Erikieliset vastineet

  sedimentary rockenglanti (English)
  nogulumiezislatvia (latviešu)
  nuosėdinė uolienaliettua (lietuvių)
  roche sédimentaireranska (français)
  sedimentbergartruotsi (svenska)
  sedimentär bergartruotsi (svenska)
  Sedimentgesteinsaksa (Deutsch)
  осадочная породаvenäjä (русский)
  settekivimviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SKP1998, EnDic2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Geologia:sedimenttikivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:sedimenttikivi.)