Filosofia:totuuden korrespondenssiteoria

  Tieteen termipankista

  totuuden korrespondenssiteoria

  totuuden korrespondenssiteoria
  Määritelmä teoria, jonka mukaan väite on tosi jos väite vastaa asiantilaa
  Selite Totuuden korrespondenssiteoria liittyy tieteelliseen realismiin, jossa oletetaan toden väitteen vastaavan asiantilaa todellisuudessa.

  Erikieliset vastineet

  correspondence theory of truthenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäättänenP1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Filosofia:totuuden korrespondenssiteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:totuuden korrespondenssiteoria.)