Filosofia:ontologia

  Tieteen termipankista

  ontologia

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  ontologia
  Määritelmä

  1. oppi olevasta, yleinen metafysiikka

  2. käsitys siitä, mitä eri tyyppisiä olioita on olemassa
  Selite Ontologia on filosofinen teoria todellisuuden luonteesta ja sen katsotaan yleensä olevan osa metafysiikkaa. Ontologia ei kuitenkaan ole osa mitään erityistiedettä.
  Ontologian varhainen merkittävä teoreetikko oli Aristoteles, joka ajatteli kaikkien olioiden koostuvan materiasta ja muodosta. Myös Jumalan käsite kuului ontologiaan - Jumala on Aristoteleelle ensimmäinen, liikkumaton liikuttaja.
  Ontologian perinteisiä kysymyksiä ovat se, onko todellisuus perimmältään ainetta vai henkeä ja onko inhimillinen tietoisuus itsenäinen, ruumiista riippumaton olio.
  Lisätiedot kr. to on=oleva

  Erikieliset vastineet

  ontologyenglanti (English)
  ontologieranska (français)
  ontologiruotsi (svenska)
  Ontologiesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaunisVOksanenMSajamaS2010, MäättänenP1995, SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.2.2024: Filosofia:ontologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:ontologia.)