ontologia

From Tieteen termipankki
ontologia (Filosofia)
  1. oppi olevasta, yleinen metafysiikka
  2. käsitys siitä, mitä eri tyyppisiä olioita on olemassa
ontologia (Alkuperäiskansatutkimus)

käsitykset olemassaolosta ja todellisuudesta sekä elävien olioiden ja toimijoiden luonteesta

ontologia (Avoin tiede)

formaali, eksplisiittinen määrittely yhteisestä käsitteistöstä

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdistämätön
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.08.2022: Nimitys:ontologia. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:ontologia.)