ontologia

  From Tieteen termipankki

  Kieliopillinen koodaus (suomi)

  Sanaluokka substantiivi
  Sanamuoto yhdistämätön
  Perussanatyyppi
  Johdostyyppi
  Yhdysosamuoto
  Suku
  Alkuperä (uus)latinan ontologia < muinaiskreikan ὤν, ὄντος (ṓn, óntos, 'oleminen' [< partisiipin preesensmuoto sanasta εἰμί (eimí, 'oleminen, olemassaolo, olemus')]) + -λογία (-logía [jonkin asian tutkiminen tai jonkin tieteenalan haara] < λόγος (lógos, 'sanottu [sana, lause, lausuma, tarina, väite, argumentti], ajateltu [järki, harkinta], laskelma, kertomus, selitys')