Filosofia:substanssi

  Tieteen termipankista

  substanssi

  substanssi
  Määritelmä todellisuuden perusyksikkö, joka voi olla riippumaton muista olioista
  Selite Substanssi-termin käyttötapa vaihtelee eri filosofeilla, mutta yleensä sillä tarkoitetaan muista asioista tai olioista riippumatonta todellisuuden perusyksikköä. Subtanssit voivat koskea eri asioita, esimerkiksi Aristoteles mainitsee substansseina Kategoriat-teoksessa yksittäisen ihmisen tai yksittäisen hevosen, Descartesille substansseja on kahdenlaista tyyppiä, ei-ulotteisia ja ulotteisia, Lockelle subtanssi on yksittäisen asian se osa, jossa sen ominaisuudet sijaitsevat, Spinozalla substanssi on Jumala eli luonto ja Leibnizilla substanssi on yksinkertainen, yksiosainen ja henkinen monadi. Humen mukaan substansseja ei ole olemassa, vaan yksittäiset asiat ovat ominaisuuksien kimppuja.

  Erikieliset vastineet

  substanceenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AudiR1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.4.2024: Filosofia:substanssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:substanssi.)