Filosofia:määrättyjen kuvausten teoria

  Tieteen termipankista

  määrättyjen kuvausten teoria

  määrättyjen kuvausten teoria
  Määritelmä Russellin analyysi väitelauseista, jotka sisältävät kuvauksia
  Selite

  Bertrand Russell (1872-1970) kehitti väitelauseiden analyysin, jossa keskeisellä sijalla olivat kuvaukset. Kuvaukset olivat joko määrättyjä (esimerkiksi "parhaiten määritelty termi") tai määräämättömiä (esim. "filosofian termi"). Russellin oma, nyt jo klassinen esimerkki on seuraava: "Ranskan nykyinen kuningas on kalju". Tämä kuvaus on määrätty sikäli, että siinä väitetään Ranskan nykyisen kuninkaan olevan kalju. Ongelma tässä on kuitenkin se, että Ranskassa ei kirjoittamishetkellä ollut kuningasta (Ranska oli tasavalta).

  Tämän vuoksi määrätty kuvaus on epätäydellinen - sen merkityksen ymmärtämiseen tarvitaan ympäröivä konteksti.
  Peter Strawson (1919-2006) haasti myöhemmin Russellin teorian. Hänen mukaansa kuvauksesta "Ranskan kuningas on kalju" ei seuraa, vaan se edellyttää väitettä "Ranskassa on kuningas". Sittemmin Keith Donnellan (1931-2015) on argumentoinut, että sekä Russell että Strawson ovat väärässä, sillä kumpikaan ei ole huomannut, että määrätyillä kuvauksillä on kaksi eri käyttötapaa. Attributiivisessa käytössä määrätyn kuvauksen on tarkoitus sanoa jotakin siitä jonka totuusehtoihin se liittyy. Referentiaalisessa käytössä määrätyn kuvauksen on tarkoitus yksilöidä jotakin, mutta se ei välttämättä kuvaa sitä tarkasti. Edellisessä tapauksessa käyttö sopii Russellin tarkoittamaan tapaan, mutta referentiaalinen käyttö poikkeaa siitä.

  Erikieliset vastineet

  theory of descriptionsenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AudiR1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Filosofia:määrättyjen kuvausten teoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:määrättyjen kuvausten teoria.)