Filosofia:semantiikka

  Tieteen termipankista

  semantiikka | merkitysoppi

  semantiikka
  merkitysoppi
  Määritelmä
  1. yleinen teoria sanojen ja lauseiden merkityksestä
  2. tutkimus, jossa tarkastellaan merkkien esittävää tehtävää, niiden viittaussuhteita merkkijärjestelmän ulkopuolelle, merkkien tulkintaa ja merkityksiä
  Selite Semantiikka käsittelee merkin tai symbolijoukon merkitystä. Se on myös yleinen teoria sanojen, ilmaisujen ja lauseiden merkityksestä. Se kuuluu semiotiikkaan, joka on merkkien tutkimusta, mutta on vastakkainen kahdelle semiotiikan alalle eli syntaksille (loogisen tai kieliopillisen muodon tutkimus) ja pragmatiikalle (kielellisen ilmausten kontekstin tutkimus).
  Semantiikassa kieli, jonka merkitystä tarkastellaan on objektikieli kun taas kieli jolla objektikielestä keskustellaan on metakieli. Formaalisemantiikka tarkastelee kielellisten merkkien merkitystä formaalein ja loogisin menetelmin. Sen tärkein edustaja on totuusehtosemantiikka, joka perustuu Gottlob Fregen (1848-1925) logiikkaan, mutta jota kehittivät Alfred Tarski (1901-1983) ja Donald Davidson (1917-2003). Siinä kielen perustaville symboleille annetaan semanttinen arvo ja ne otetaan rakenne-elementteinä. Tämän jälkeen monimutkaisissa lauseissa pyritään johtamaan merkitysarvo rakenne-elementtien perusteella. Totuusarvosemantiikassa jokaisen lauseen merkitys määrätyyy sen osalauseiden totuusehtojen perusteella.
  Lisätiedot kr. sema=merkki

  Erikieliset vastineet

  semanticsenglanti (English)
  sèmantiqueranska (français)
  semantikruotsi (svenska)
  Semantiksaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.4.2024: Filosofia:semantiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:semantiikka.)