Filosofia:luonnollinen asenne

  Tieteen termipankista

  luonnollinen asenne

  luonnollinen asenne
  Määritelmä Husserlilla luonteva, arkinen, jokapäiväinen suhde todellisuuteen
  Selite Edmund Husserlin (1859-1938) fenomenologiassa luonnollinen asenne on fenomenenologisen asenteeen vastakohta. Se merkitsee mutkatonta, arkista suhdetta ympäröivän todellisuuteen. Siihen liittyy yleisasetus, jonka kautta maailmaa pidetään itsestäänselvästi olemassaolevana. Luonnollinen asenne ei kuitenkaan riitä Husserlin vaatimaan ankaraan tieteeseen, vaan on omaksuttava fenomenologinen asenne, joka edustaa todellista filosofiasta asennetta. Luonnollisen asenteen ongelma on juuri se, että maailmaa ei kyseenalaisteta. Husserlin sanoin maailman olemisesta ja hahmottumisesta tietoisuuselämässämme on tullut kaikista itsestäänselvyyksistä suurin (Husserliana VI, 183-184).

  Erikieliset vastineet

  natural attitudeenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PulkkinenS2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Filosofia:luonnollinen asenne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:luonnollinen asenne.)