Filosofia:empatia

  Tieteen termipankista

  empatia

  empatia
  Määritelmä
  1. etiikassa toisen henkilön sisäisten tunteiden oivaltaminen
  2. Husserlin fenomenologiassa asettuminen toisen asemaan
  3. hermeneutiikassa metodi, jossa tutkimuskohteen ajatukset, tunteet ja motivaatio luodaan uudelleen tutkijan ymmärryksessä
  Selite Termin empatia esitteli psykologi E. B. Titchener (1867-1927). Etiikassa se on toisen henkilön sisäisten tunteiden oivaltamista, joka perustuu sympaattiseen kuvittelukykyyn. Empatian merkityksestä etiikassa on kuitenkin kiistelty paljon. On myös osoitettu, että jotkut eläimet, kuten norsut, kykenevät empatiaan.
  Edmund Husserl (1859-1938) ei pitänyt empatiaa myötätunnon osoittamisena, vaan kokemukseemme kuuluvan intersubjektiivisuuden mahdollistamaa asettumista toisen asemaan, maailmanperspektiivien vaihtoa konkreettisessa samaistumisessa toiseen ihmiseen. Husserlin ajatusta edelsi jo G. W. Leibniz (1646-1716) kirjoituksessaan Toisen asema (1679).
  Edith Stein (1891-1942) piti empatiaa "vieraan" tai "toisen" kokemuksen lähteenä. Se ei ole harkinnan tai arvostelman tulos, vaan perustuu kokemukseen toisesta.
  Hermeneutiikassa empatiaa on käytetty tyypillisesti humanististen tieteiden metodina, jossa tutkimuskohteen ajatukset, tunteet ja motivaatiot synnytetään uudelleen tutkijan mielessä.
  Lisätiedot kr. en, in, into + pathos = olla tunnetilassa
  Ks. empatia myös kielitieteessä.

  Erikieliset vastineet

  empathyenglanti (English)
  empatíaespanja (español)
  empatiaitalia (italiano)
  empathieranska (français)
  empatiruotsi (svenska)
  Empathiesaksa (Deutsch)
  empaatiaviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004, MiettinenT2010, AhoTRoinilaM2011, Moran2000

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Filosofia:empatia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:empatia.)