MiettinenT2010

    Tieteen termipankista

    Timo Miettinen: "Fenomenologia ja sosiaalisen todellisuuden rakentuminen", teoksessa Timo Miettinen, Simo Pulkkinen & Joona Taipale, Fenomenologian ydinkysymyksiä, Gaudeamus, Helsinki 2010.