Filosofia:eettinen naturalismi

  Tieteen termipankista

  naturalistinen etiikka | eettinen naturalismi

  naturalistinen etiikka
  eettinen naturalismi
  Määritelmä metaeettinen käsitys, jonka mukaan moraaliväittämiä voidaan perustella vetoamalla tosiasioihin tai asioiden todelliseen luontoon
  Selite Eettisessa naturalismissa moraali perustuu usein luonnollisiin inhimillisiin perustarpeisiin, kuten ravinnon, suojan ja sukupuolisuuden tarpeisiin. Eettinen naturalismi selittää eettiset käsitteet tai eettisen normatiivisuuden luonnollisilla ominaisuuksilla siitä huolimatta, että G. E. Moore (1873-1958) argumentoi tämänkaltaisen selittämisen merkitsevän naturalistista virhepäätelmää. Käsitykseen sisältyy usein näkemys, jonka mukaan normatiiviset lauseet voidaan kääntää ei-normatiivisiksi, tosiasiallisia ominaisuuksia kuvaileviksi lauseiksi.

  Erikieliset vastineet

  ethical naturalismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  OksanenMLaunisVSajamaS2010, HallamaaJ2008, RaatikainenP2010, KotkavirtaJNyyssönenS2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Filosofia:eettinen naturalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:eettinen naturalismi.)