Filosofia:ontologinen naturalismi

  Tieteen termipankista

  ontologinen naturalismi | metafyysinen naturalismi

  ontologinen naturalismi
  metafyysinen naturalismi
  Määritelmä näkemys, joka kieltää ei-luonnollisten teoreettisten entiteettien ja ei-luonnollisten syiden olemassaolon
  Selite Ontologisessa tai metafyysisessä naturalismissa kielletään kaikki ei-luonnolliset entiteetit tai syyt maailmassa. Tieteen on keskityttävä vain havaittaviin olioihin ja tapahtumaketjuihin. Samasta syystä ontologinen naturalismi suhtautuu skeptisesti metafysiikan perinteisiin ongelma-asetteluihin, kuten yliluonnollisten olioiden olemassaoloon.

  Erikieliset vastineet

  metaphysical naturalismenglanti (English)
  ontological naturalismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Filosofia:ontologinen naturalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:ontologinen naturalismi.)