Filosofia:diskurssi

  Tieteen termipankista

  diskurssi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  diskurssi
  Määritelmä
  1. kielellinen ilmaus, joka sisältää enemmän kuin yhden lauseen
  2. sosiaalinen ja kielellinen normisto
  Selite Yleisesti diskurssi on laajempi kielellinen yksikkö, esimerkiksi keskustelu, narratiivi, argumentti, puhe (ks. teksti kielitieteessä). Diskurssin tutkiminen ottaa huomioon siihen osallistuvien puhujien ja kuulijoiden ajallisen ja avaruudellisen sijainnin.
  Termiä käytettiin varhaismodernilla ajalla yleisesti myös merkitsemään esitystä tai tutkielmaa (esimerkiksi Leibnizin Discours de metaphysique (Tutkimus metafysiikasta, 1686)).
  Nykyisessä mannermaisessa filosofiassa (erityisesti Michel Foucault (1926-1984)) diskurssi on usein implisiittinen normisto, jolla voidaan puolustaa sosiaalisten ja poliittisten käytäntöjen legitimiteettiä vastakohtana aiemmin sellaiseksi peruskäsitteiksi ymmärrettyjä järkeä tai ihmisluontoa. Diskurssin tutkimuksella (diskurssianalyysi) on siten usein emansipatorinen intressi.
  Lisätiedot

  lat. discursus=juokseminen paikasta toiseen

  Ks. myös diskurssi kielitieteessä, kirjallisuudentutkimuksessa, semiotiikassa ja ihmistieteissä.

  Erikieliset vastineet

  discourseenglanti (English)
  discursoespanja (español)
  discorsoitalia (italiano)
  discoursranska (français)
  Diskurssaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, BlackburnS1996, BunninNYuJ2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Filosofia:diskurssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:diskurssi.)