diskurssi

From Tieteen termipankki
diskursos (Terminologiako bankos)
diskurssi (Kielitiede)


1. lausetta laajempi kielellinen kokonaisuus
2. puhuttu, kirjoitettu ja viitottu kielenkäyttö kontekstissaan
3. suhteellisen vakiintunut ala- tai tilannekohtainen kielenkäyttö (esim. mediadiskurssi, luokkahuonediskurssi)
4. kiteytynyt, kulttuurisesti jaettu ja näkökulmaltaan rajattu merkityksellistämisen tapa, joka osallistuu tietynlaisen sosiaalisen todellisuuden tuottamiseen (esim. feministinen diskurssi, rasistinen diskurssi)

diskurssi (Ihmistieteet)

1) tietyn aiheen tai alan ympärille muodostunut kielellisten ja muiden vuorovaikutustapojen kokonaisuus 2) sosiaalista toimintaa ja merkitysten muodostumista määrittävä käytänteiden järjestelmä

diskurssi (Kirjallisuudentutkimus)
diskurssi (Filosofia)


1. kielellinen ilmaus, joka sisältää enemmän kuin yhden lauseen
2. sosiaalinen ja kielellinen normisto

diskurssi (Semiotiikka)


1) puheen tapa tai laji
2) puheeseen tai tekstien tuottamiseen liittyvät käytännöt tai valtarakenteet
3) lingvistisen analyysin laajempi yksikkö

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdistämätön
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.02.2023: Nimitys:diskurssi. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:diskurssi.)