discourse

From Tieteen termipankki
diskursos (Terminologiako bankos)
diskurssi (Kirjallisuudentutkimus)
diskurssi (Filosofia)


1. kielellinen ilmaus, joka sisältää enemmän kuin yhden lauseen
2. sosiaalinen ja kielellinen normisto

diskurssi (Semiotiikka)


1) puheen tapa tai laji
2) puheeseen tai tekstien tuottamiseen liittyvät käytännöt tai valtarakenteet
3) lingvistisen analyysin laajempi yksikkö

diskurssi (Kielitiede)


1. lausetta laajempi kielellinen kokonaisuus
2. puhuttu, kirjoitettu ja viitottu kielenkäyttö kontekstissaan
3. suhteellisen vakiintunut ala- tai tilannekohtainen kielenkäyttö (esim. mediadiskurssi, luokkahuonediskurssi)
4. kiteytynyt, kulttuurisesti jaettu ja näkökulmaltaan rajattu merkityksellistämisen tapa, joka osallistuu tietynlaisen sosiaalisen todellisuuden tuottamiseen (esim. feministinen diskurssi, rasistinen diskurssi)

diskurssi (Ihmistieteet)

1) tietyn aiheen tai alan ympärille muodostunut kielellisten ja muiden vuorovaikutustapojen kokonaisuus 2) sosiaalista toimintaa ja merkitysten muodostumista määrittävä käytänteiden järjestelmä

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.02.2023: Nimitys:discourse. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:discourse.)