discurso

From Tieteen termipankki
diskursos (Terminologiako bankos)
diskurssi (Kirjallisuudentutkimus)
diskurssi (Filosofia)


1. kielellinen ilmaus, joka sisältää enemmän kuin yhden lauseen
2. sosiaalinen ja kielellinen normisto

diskurssi (Kielitiede)


1. lausetta laajempi kielellinen kokonaisuus
2. puhuttu, kirjoitettu ja viitottu kielenkäyttö kontekstissaan
3. suhteellisen vakiintunut ala- tai tilannekohtainen kielenkäyttö (esim. mediadiskurssi, luokkahuonediskurssi)
4. kiteytynyt, kulttuurisesti jaettu ja näkökulmaltaan rajattu merkityksellistämisen tapa, joka osallistuu tietynlaisen sosiaalisen todellisuuden tuottamiseen (esim. feministinen diskurssi, rasistinen diskurssi)

Kieliopillinen koodaus (espanja)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.01.2023: Nimitys:discurso. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:discurso.)