Avoin tiede:metatieto

  Tieteen termipankista

  metatieto | metadata | kuvailutiedot

  metatieto
  metadata
  kuvailutiedot
  Määritelmä kuvaa tiivistetyssä muodossa tietoaineistoa, esimerkiksi sen sisältöä, rakennetta, kontekstia, hallintaa, käsittelyä tai kokoamista
  Selite

  Metatieto kuvaa tietoaineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä näiden hallintaa ja käsittelyä koko aineiston elinkaaren ajan. Metatiedot ovat olennaisia tietoaineistojen hakemisen ja käytön kannalta. Metatiedot sisältävät sekä aineiston kuvailutietoja että teknisiä tietoja. Yleisiä metatietoelementtejä ovat mm. aineiston nimi, tekijyys, julkaisuaika, julkaisija, pysyvä tunniste, käyttöoikeustiedot ja -lisenssit sekä kieli.

  Esimerkiksi tutkimusaineistojen metatiedoilla tarkoitetaan aineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta, hallintaa ja/tai käsittelyä sekä sen kokoamista kuvaavaa ja tiivistettyä tietoa. Metatietoa voidaan käyttää mm. tutkimusaineiston hakuun, paikallistamiseen ja tunnistamiseen. Metatieto mahdollistaa FAIR-periaatteiden toteutumisen ja niiden avulla voidaan automatisoida tiedonhallintaa. Metatieto voidaan liittää koko tutkimusaineistoon tai sen osaan (esim. mittaustapa).

  Erikieliset vastineet

  metadataenglanti (English)
  metadataruotsi (svenska)(suositeltu)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ATT-sanasto, Tutkimushallinnon sanasto, Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus 2021

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Avoin tiede:metatieto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:metatieto.)