ATT-sanasto

    From Tieteen termipankki

    Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa poikkihallinnollisessa Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeessa vuosina 2014–2017 koottu ja määritelty termistö. ATT-hankkeen arkisto löytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoin tiede -sivustolta: https://avointiede.fi/fi/koordinaatio/hankearkistot/att-hankkeen-arkisto