Avoin tiede:kuvailu

  Tieteen termipankista

  Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  Määritelmä kuvailevan metatiedon tuottaminen
  Selite Kuvaileva metadata kertoo dokumentista tai aineistosta ja sen sisällöstä (esimerkiksi tekijä, nimeke ja aihe). Ilman kuvailevaa metatietoa data ei kelpaa tutkimusaineistoksi, eikä se ole löydettävissä tai hyödynnettävissä. Kuvailu tulisi tehdä mahdollisimman rikkaasti mutta myös noudattaen sääntöjä (standardeja, kuvailuohjeita ja metatietomalleja), jotta löydettävyys olisi hyvä. Kannattaa aina käyttää sanastoja ja ontologoita ja noudattaa ohjeistusta tarkasti esimerkiksi nimimuotojen tai päivämäärien ilmaisussa.

  Käytetyt lähteet

  ATT-sanasto

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Avoin tiede:kuvailu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin tiede:kuvailu.)