Alkuperäiskansatutkimus:alkuperäiskansojen oikeudet

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition sekä individuaalisia että kollektiivisia oikeuksia, jotka määrittävät alkuperäiskansan/-kansojen oikeutta itsemääräämiseen omissa asioissaan, oikeutta säilyttää ja vahvistaa omia poliittisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä instituutioitaan, sekä oikeutta omistaa, käyttää, hallita ja kehittää omaa kulttuurista perintöään ja omia luonnonvarojaan
Explanation Kansainvälisen lain mukaan alkuperäiskansastatus, toisin kuin vähemmistöstatus, antaa kansoille erityisiä kollektiivisia oikeuksia ja itsemääräämisen omissa asioissaan, kun taas vähemmistöjen oikeudet keskittyvät pääosin kieleen, kulttuuriin ja uskontoon. Tärkeimpiä alkuperäiskansoja suojelevia kansainvälisiä sopimuksia ovat alkuperäis- ja heimokansoja koskeva ILO-sopimus nro 169[1] vuodelta 1989 ja vuoden 2007 YK:n Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus[2].

Sources

ILO169, MarinezCoboJR1986/87, UN2007

References

  1. ILO 169
  2. UN 2007

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Alkuperäiskansatutkimus:alkuperäiskansojen oikeudet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Alkuperäiskansatutkimus:alkuperäiskansojen oikeudet.)