Oikeustiede:velkojan viivästys

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

velkojan viivästys

velkojan viivästys
Definition myötävaikutusvelvollisuuden (velkojan velvoitteiden) rikkominen
Explanation Saksan vanhassa BGB:ssä ilmaisun saanut oppi velkojan velvoitteista ja velkojan viivästyksestä on aikanaan vaikuttanut pohjoismaiseen sopimusoikeuteen. Tämän opin mukaan myötävaikutusvelvollisuus on olemassa lähinnä velvoitetun osapuolen oman eikä vastapuolen edun vuoksi. Velkojan viivästys ei siten ole varsinainen sopimusrikkomus. Vanhojen skandinaavisten kauppalakien mukaan sopimusrikkomusten keskeiset seuraamukset kuten luontoissuoritus, sopimuksen purku ja positiivisen sopimusedun mukainen vahingonkorvaus eivät tulleet kysymykseen ostajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisen seuraamuksina.

Velkojan viivästyksen tärkeimpinä seuraamuksina on pidetty velallisen oikeutta korvaukseen lisäkuluista esimerkiksi sopimuksen kohteen pidentyneen säilytysajan vuoksi, vaaranvastuun siirtymistä velkojalle ja velallisen oikeutta tehdä sopimuksen kohdetta koskeva kompensaatiosopimus kolmannen kanssa. Velkojan viivästyksen on myös arveltu voivan ilmentää osapuolen puuttuvaa kykyä tai halua pysyä sopimuksessa ja tulla arvioitavaksi ennakoituna sopimusrikkomuksena.

Pohjoismaiseen yhteistyöhön perustuvassa kauppalaissa (355/1987) – kuten yleensäkin pohjoismaisessa sopimusoikeudessa – on pääosin luovuttu velkojan viivästyksen näkökulmasta ja rinnastettu myötävaikutushäiriöt muihin sopimusrikkomuksiin.
Additional Information
Kirjoittaja Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

PortinG1962, RudankoM1988, RudankoM1989

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.8.2020: Oikeustiede:velkojan viivästys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:velkojan viivästys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →