Oikeustiede:luontoissuoritus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

luontoissuoritus

luontoissuoritus
Definition velvoitteen täyttäminen alkuperäisen sisältönsä mukaisena, kuten esineen luovutus tai valmistaminen, palveluksen suorittaminen tai pidättyminen negatiivisen velvoitteen kohteena olevasta toiminnasta
Explanation Suoritushäiriön seuraamuksena luontoissuoritus voi merkitä suorituksen tekemistä tai uudistamista kokonaisuudessaan tai osittain. Myös suoritusvirheen korjaaminen luetaan usein luontoissuorituksen käsitteeseen. Luontoissuoritus merkitsee käsitteenä yleensä rahasuorituksen vastakohtaa.

Velkojan oikeutta luontoissuoritukseen pidetään usein positiivisen sopimusedun mukaisen vahingonkorvauksen ohella sopimuksen sitovuuden kriteerinä. Luontoissuorituspakko on keskeinen sopimusrikkomusten oikeusseuraamus Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan järjestelmissä, kun taas Common law -järjestelmässä luontoissuorituspakko (specific performance) tulee kysymykseen vain poikkeuksellisesti.

Sopimuksen sitovuus ei aina merkitse velkojan oikeutta vaatia luontoissuoritusta. Velallisen henkilökohtaisen vapauden intressin vuoksi henkilökohtaista panosta vaativat työsuoritukset jäävät yleensä luontoissuorituspakon ulkopuolelle. Luontoissuorituspakko ei liioin yleensä tule kysymykseen velkojan velvoitteiden tai apuvelvoitteiden tehosteena. Kauppalain mukaan myyjä voi kuitenkin vaatia ostajan myötävaikutusvelvollisuuden täyttämistä in natura.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

Aurejärvi&Hemmo2007, s. 78, HemmoM2003a, s. 192, HemmoM2005, s. 218, TaxellLE1978, s. 184

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.1.2020: Oikeustiede:luontoissuoritus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luontoissuoritus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →