Oikeustiede:positiivinen sopimusetu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

positiivinen sopimusetu | odotusarvo | odotusintressi

positiivinen sopimusetu
odotusarvo
odotusintressi
Definition mittapuu vahingonkorvauksen määrittämiseksi siten, että velkoja tulee samaan taloudellisen asemaan, kuin jos sopimus olisi täytetty oikein (ks. vahingonkorvausoikeus)
Explanation Positiivisella sopimusedulla tarkoitetaan myös vahinkoa, joka aiheutuu siitä, ettei sopimusta täytetä oikein. Positiivinen sopimusetu on sopimusoikeudellisen vahingonkorvauksen normaali mittapuu. Sitä sovelletaan, kun pätevässä sopimussuhteessa ilmenee sopimusrikkomus. Positiivisen sopimusedun korvausta pidetään luontoissuoritusta koskevan vaateen ohella sopimuksen pätevyyden kriteerinä.

Positiivinen etu koostuu toisaalta sopimusrikkomuksesta aiheutuneista kuluista ja toisaalta sopimusrikkomuksen vuoksi menetetystä voitosta (ns. odotusarvosta). Eduntasoituksena vähennetään säästyneet kulut ja ne tulot, jotka velkoja on häiriön vuoksi ansainnut tai voinut ansaita toisaalta. Odotusarvo voidaan usein määritellä sopimuksenmukaisen vastikkeen ja kompensaatiosopimuksen välisen hinnaneron avulla. Erotukseksi negatiivisesta sopimusedusta korvaus ei sitä vastoin kata sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä johtuvia kuluja.

Sopimussuhteen ja sopimuksenulkoisen vastuun välillä on alettu erottaa tilanteita, joissa korvausmittapuita on sovellettava joustavasti. Niinpä sopimuksen rauetessa mahdottomuuden vuoksi osapuoli voi culpa in contrahendo -perusteella esimerkiksi salattuaan tiedossaan olleen mahdottomuuden joutua vastuuseen joko negatiivisesta tai positiivisesta edusta.

Myös vastuu markkinointitiedoista (KL 18 §) merkitsee vastuuta positiivisesta edusta sopimuksenulkoisen toimen perusteella. Samaa merkitsee ehdotus (KM 1990:20), jonka mukaan markkinoinnissa annettua sopimuksentekokehotusta voidaan toisinaan pitää tarjouksena.

Käytetyt lähteet: Oikeustoimilakitoimikunnan mietintö (1990:20)
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

Aurejärvi&Hemmo2007, s. 146, BraekhusS1947, HemmoM2003a, KrokeideK1979, TaxellLE1972, s. 351

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.1.2020: Oikeustiede:positiivinen sopimusetu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:positiivinen sopimusetu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →