Oikeustiede:sopimusrikkomus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

sopimusrikkomus

sopimusrikkomus
Definition suoritushäiriö, joka ilmenee pätevässä sopimussuhteessa, eli sopimuksenmukaisen suorituksen tapahtumatta jääminen
Explanation Sopimusrikkomukset voidaan erottaa toisesta suoritushäiriöiden päätyypistä oikeustoimen pätemättömyydestä siinä, että sopimusrikkomus ei vaikuta itse sopimussidonnaisuuden olemassaoloon tai jatkumiseen.

Sitä osapuolta, jonka suorituksessa sopimusrikkomus ensi kädessä ilmenee, nimitetään velalliseksi ja toista osapuolta velkojaksi. Sopimusrikkomuksen ei tarvitse johtua velallisesta (objektiivinen suoritushäiriökäsite), vaan se voi johtua osapuolista riippumattomasta ulkopuolisesta syystä. Jos sopimusrikkomus johtuu toisesta osapuolesta kuin velallisesta, ei ole kyseessä velallisen vaan velkojan sopimusrikkomus (ks. velkojan viivästys). Sopimusrikkomuksen käsite ei liioin edellytä, että vastapuolella olisi häiriön johdosta oikeusseuraamusvaade.

Sopimusrikkomuksen tyyppeinä pidetään yleensä suoritusvirhettä (ks. virhe) ja viivästystä.

Sopimusrikkomusten seuraamuksina tulevat kysymykseen velvoitteiden tehosteet. Näitä ovat mm. luontoissuoritus koskeva vaade, positiivisen sopimusedun mukainen vahingonkorvaus, hinnanalennus, pidättämisoikeus sopimussuhteissa ja sopimuksen purku. Vetäytyminen sopimuksesta on seuraamusten puolesta toisinaan aihetta erottaa muista sopimusrikkomuksista. Esimerkiksi tilauskaupassa tilaajan ilmoitettua vetäytymisestään myyjän on keskeytettävä sopimuksen täyttämistoimet, jolloin myyjälle tulevasta vahingonkorvauksesta vähennetään säästyneet kulut.

Velvoitteiden tehosteina ilmenevän sopimusvastuun rajoituksina on sovellettu muun muassa ylivoimaista estettä, mahdottomuutta ja liikavaikeutta. Sopimuksen sovittelu ja sosiaalinen suorituseste ovat vähentäneet muiden vastuunrajoitusten merkitystä.
Additional Information
Kirjoittaja Matti Rudanko

Related Concepts

Sources

HemmoM2003a, s. 109, RudankoM1988, TaxellLE1972, WilhelmssonT1987

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.8.2020: Oikeustiede:sopimusrikkomus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sopimusrikkomus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →