Tiedeneuvonta:narratiivinen katsaus

  Tieteen termipankista

  narratiivinen katsaus

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  narratiivinen katsaus
  Määritelmä ei-systemaattinen kirjallisuuskatsaus
  Selite

  Narratiiviset katsaukset laaditaan valikoiden. Kaikkia aihetta käsitteleviä tutkimuksia ei huomioida vaan laatija valitsee tutkimukset, jotka tukevat haluttua näkökulmaa ja täyttävät hänen määrittelemänsä kriteerit. Ne eivät siis ole systemaattisia.

  Narratiivisten katsausten tuottamisen menetelmiä ei aina kuvata läpinäkyvästi, ja lopputulos riippuu laatijan tekemistä painotuksista.

  Vastaanottajan näkökulmasta narratiiviset katsaukset voivat olla helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä kuin systemaattiset katsaukset, sillä narratiiviset katsaukset mahdollistavat aiheen kontekstualisoinnin ja koherentin kokonaisuuden rakentamisen systemaattisia katsauksia paremmin.
  Lisätiedot Esimerkiksi Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin digitaalisen median vaikutuksia tarkastelevassa ilmiökartassa on tuotettu sekä narratiivisia (myytin kumoava katsaus ja argumenttikatsaus) että systemaattisia katsauksia (evidenssikooste).

  Erikieliset vastineet

  narrative reviewenglanti (English)
  unsystematic narrative reviewenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  McLean&Jarman&Rodgers2019, Noble&Smith2018

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:narratiivinen katsaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:narratiivinen katsaus.)