Tiedeneuvonta:argumenttikatsaus

  Tieteen termipankista

  argumenttikatsaus

  teemakatsaus
  metatason kirjallisuuskatsaus
  kriittinen katsaus
  argumenttikatsaus (ehdotettu)
  Määritelmä argumenttia rakentava tutkimuskirjallisuuden kooste
  Selite Argumenttikatsauksella on vaikuttamispyrkimys, mutta menetelmiltään se on systemaattisempi kuin myytin kumoava katsaus. Vaikka lopputulos voi olla kantaaottava, argumentointi perustuu aina luotettavaan tutkimustietoon (tekstistä tulee aina käydä selvästi ilmi, mikä perustuu tutkimukseen ja mikä on asiantuntijan johtopäätöstä). Tavoitteena on tarjota yhteiskunnalliseen keskusteluun yksi tutkimustietoon pohjaava ja läpinäkyvin kriteerein muodostettu argumentti.
  Lisätiedot Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin ensimmäisessä ilmiökartassa Digitalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin on julkaistu argumenttikatsaukset Ruutuajasta puhuminen tulisi lopettaa ja Sosiaalinen media on vuorovaikutusta tukeva ympäristö

  Erikieliset vastineet

  critical interpretive synthesisenglanti (English)
  evidence briefenglanti (English)
  narrative reviewenglanti (English)
  scoping reviewenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:argumenttikatsaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:argumenttikatsaus.)